Mega DOL - Ultra DOL    3 - 13

Mega DOL
#NameAss.Goals Tot.
12Plinio López303
43Luca Giordano (C)000
0Afrodite Theochare000
 
Ultra DOL
#NameAss.GoalsTot.
0Jhonny Morales156
21Nicolás Santamaria (C)415
19Thoopmanee Kaendiao213
11João Lopes303
8João Duarte022
56Alvaro Ponte022
46Adriana Silva022
6Diogo Eiras202
33Goreti Silva101
ScoresAssistGoalTimeDur.Game events
1 - 0Plinio López   1.551.55
Offence 0.00
1 - 1Nicolás Santamaria Alvaro Ponte 3.501.55
2 - 1Plinio López   6.202.30
2 - 2Thoopmanee Kaendiao Jhonny Morales 7.401.20
2 - 3João Lopes Alvaro Ponte 9.001.20
2 - 4Nicolás Santamaria Jhonny Morales 11.002.00
2 - 5Goreti Silva João Duarte 13.302.30
2 - 6Diogo Eiras Jhonny Morales 16.333.03
3 - 6Plinio López   18.001.27
3 - 7Thoopmanee Kaendiao Jhonny Morales 19.271.27
3 - 8João Lopes Thoopmanee Kaendiao 21.502.23
3 - 9Nicolás Santamaria Jhonny Morales 26.364.46
3 - 10João Lopes João Duarte 29.403.04
3 - 11Diogo Eiras Nicolás Santamaria 35.105.30
3 - 12Jhonny Morales Adriana Silva 39.454.35
3 - 13Nicolás Santamaria Adriana Silva 41.301.45

Game statistics

Mega DOLUltra DOL
Goals: 3 13
Time on offence: 34.53 min (84.1 %) 6.37 min (15.9 %)
Time on defence: 6.37 min (15.9 %) 34.53 min (84.1 %)
Time on offence/goal: 11.37 min 0.30 min
Time on defence/goal: 0.30 min 11.37 min
Goals from starting on offence: 2/12 (16.7 %) 3/4 (75.0 %)
Goals from starting on defence: 1/4 (25.0 %) 10/12 (83.3 %)
Goals from turnovers: 1 10
Time-outs: 0 0
Spirit points: 10 (2+2+2+2+2) 10 (2+2+2+3+1)
Spirit comments

Game history



Defensive plays

Mega DOL
#NameDefenses
43Luca Giordano (C)0
12Plinio López0
0Afrodite Theochare0
 
Ultra DOL
#NameDefenses
8João Duarte0
6Diogo Eiras0
19Thoopmanee Kaendiao0
11João Lopes0
0Jhonny Morales0
56Alvaro Ponte0
21Nicolás Santamaria (C)0
46Adriana Silva0
33Goreti Silva0
Time defense playPlayerCallahan defense